จดหมายข่าว Longdo.COM Newsletter ฉบับที่ 2/2555

1 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
 
พบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าว Longdo.COM ฉบับที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๕ เรามีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้