จดหมายข่าว Longdo.COM Newsletter ฉบับที่ 2/2554

29 กรกฎาคม 2554
 
ห่างหายไปพักใหญ่ ในครั้งนี้ทาง Longdo มีข่าวประกาศที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆ สมาชิกดังนี้
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพัฒนา โปรดอ่านข้อ 4)
1. แจกฟรี POSTER แผนที่ประเทศไทย 2554
Longdo Map Free Poster 2554
Longdo Map แจกฟรี แผนที่ Longdo Map 2554 แสดงภูมิประเทศ, เทือกเขา และเขื่อนในประเทศไทย ขนาด A1 4 สีสวยงาม เหมาะสำหรับไว้ดูทั่วไป หรือ แปะผนัง/ข้างฝา เสริมความรู้พื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ของท่าน และเข้าใจถึงที่่มาของทรัพยากรน้ำในประเทศ และหวังให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะอนุรักษ์ ร่วมกันดูแลแหล่งน้ำ ให้ลูกหลานมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างพอเพียง มีการบริหารจัดการที่ดี แต่ละปีมีน้ำไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป โดยเราจะส่งทางไปรษณีย์ มีจำนวนจำกัด สนใจดูรายละเอียดการขอรับได้ที่ http://map.longdo.com/freeposter/2554
 
2. เชิญร่วมทดลอง Longdo Dict 2011
Longdo Dict 2011
นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2546 (2003) Longdo Dict ก็คงหน้าตารูปโฉมเดิมมาเกือบจะตลอด บัดนี้ เวลาผ่านไป 8 ปี ถึงเวลาอันควรที่จะปรับปรุงหน้าเว็บให้ไฉไลขึ้น โดยเรียกว่า Longdo Dict 2011 ได้พัฒนามาถึงขั้น BETA แล้ว จึงขอเรียนเชิญมิตรรักและแฟนๆ ทุกท่าน ทดลองใช้งาน วิจารณ์ ติชม เสนอแนะ ว่าถูกใจและตอบสนองการใช้งานของท่านหรือไม่อย่างไรครับ โดยสามารถทดลองใช้งานได้ที่ http://dict2011.longdo.com/
 
3. Longdo Mobile 1.4.0 (iPhone)
Longdo Mobile 1.4.0 iPhone
หลังจากทิ้งช่วงไปกว่าครึ่งปี Longdo Mobile สำหรับ iPhone ก็ได้ออกรุ่นใหม่ 1.4.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเด่นๆ ดังนี้
  • ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและ User Interface ให้ไฉไลและใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่ม "หมุดชั่วคราว" โดยผู้ใช้สามารถกดเพื่อปักหมุดชั่วคราวลงตรงจุดกลางแผนที่่ เพื่อจะย้อนมาดู หรือ ปักหมุดสถานที่ (ถาวร) หรือ เหตุการณ์ ณ จุดนั้นในภายหลังได้ สืบเนื่องจากปัญหาบางครั้งผู้ใช้อยู่ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ ยังไม่มีเวลาที่จะกรอกข้อมูลยืดยาว ณ ขณะนั้นได้ จึงแก้ปัญหาให้สามารถปัก หมุดชั่วคราวนี้ ไว้ก่อนได้
  • เพิ่ม "Search bar" ใน tab Map ผู้ใช้สามารถเลื่อนแถบ (Bar) ด้านบนไปทางซ้าย/ขวาได้
 
 
Longdo Mobile Default Tab
โดย Bar ปกติ (สามารถเลื่อนไปซ้ายเพื่อแสดง Search Bar) จะมีปุ่มดังนี้
ซูมเข้าออก (1, 6) (+/-), กล้องถ่ายรูป (2), รูปตุ๊กตุ่น-กดเพื่อเลื่อนแผนที่ไปยังตำแหน่ง GPS ปัจจุบัน (3), ปักหมุดชั่วคราว(4), และ Bookmarks(5)
 
 
Longdo Mobile Default Tab
ส่วน Search Bar จะมี
ช่องใส่คำค้นหา (7) และ ปุ่มแสดงปั๊มน้ำมัน (8) และปุ่มแสดง tag อื่นๆ (9)
 
 
ท่านสามารถ ติดตั้ง Londgo Mobile ได้จาก App Store ใน อุปกรณ์ iPhone, iPod Touch และ iPad ของท่าน
4. MM Map API จะเปลี่ยนไปใช้แผนที่โลกเป็น default
****************** สำคัญ นักพัฒนา โปรดอ่าน ***********************
ตั้งแต่ต้นปี 2554 ทาง Longdo Map ได้เปิดให้บริการแผนที่โลก (หรือในภาษาเทคนิคคือ MM Map API ได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้แผนที่ใน projection EPSG3857ซึ่งจะครอบคลุมทั้งโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย) โดยให้บริการคู่ขนานไปกับแผนที่เฉพาะประเทศไทยที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งเรียกว่า oldlongdo หรือ ms22  โดยที่ค่า default ของ MM Map API (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่าจะใช้อันไหน) ยังคงเป็นแบบเดิม หรือ oldlongdo
 
กล่าวคือ ในแบบเก่า
 
กรณีที่นักพัฒนาที่นำเอา MM Map API ไปใช้ และใส่ในส่วนหัวของโปรแกรมว่า
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?key=xxxx>
จะมีความหมายเดียวกับ
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=oldlongdo&key=xxxx>
ส่วนในกรณีที่ต้องการใช้แผนที่โลกแบบใหม่ ทำได้โดยระบุค่าพารามิเตอร์ map ดังนี้
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=epsg3857&key=xxxx>
 
แบบใหม่
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป MM Map API จะเปลี่ยนแปลงค่า default ให้เป็น EPSG 3857 กล่าวคือ ถ้าระบุแค่ว่า
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?key=xxxx>
จะเสมือนกับการระบุว่า
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=epsg3857&key=xxxx>
ส่วนแผนที่แบบเฉพาะประเทศไทยอันเดิม ก็ยังสามารถเรียกใช้ได้อยู่ (แต่ไม่แนะนำ เพราะตัวแผนที่จะไม่มีการปรับปรุงแล้ว) โดยการระบุค่า parameter เป็น  map ให้เป็น oldlongdo
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=oldlongdo&key=xxxx>
จึงเรียนมาเพื่อขอรบกวนให้นักพัฒนาที่ใช้ Longdo Map ทุกท่านปรับโปรแกรมของท่านให้รองรับแผนที่โลกแบบใหม่นี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการระบุค่า map=epsg3857 ดังนี้
<script src=http://mmmap15.longdo.com/mmmap/mmmap.php?map=epsg3857&key=xxxx>
เพื่อให้ไม่มีผลกระทบในการใช้งาน เวลาที่มีการเปลี่ยนค่า default ไปเป็น epsg3857 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
สำหรับท่านที่มีปัญหา ข้อสงสัย ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง map projection นี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บบอร์ด http://map.longdo.com/forum/longdomap/gen/
 
พบกันใหม่ในฉบับต่อไป
 
ขอบคุณครับ/ค่ะ
Longdo Webmaster