จดหมายข่าว Longdo.COM Newsletter ฉบับที่ 1/2554

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ผู้ใช้ Longdo.COM ทุกท่าน
 
 
ในวาระดิถีปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ/หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรง มีความอบอุ่นทั้งกายและใจตลอดปีใหม่นี้
 
1) บริการ Longdo Map ขยายขอบเขตแสดงแผนที่โลก
 
เดิมตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2549 Longdo Map จะมีแผนที่จำกัดแค่ประเทศไทยและบริเวณโดยรอบ ในช่วงปลายปี 2553
เราได้ขยายขอบเขตการแสดงผลเพิ่มเติมเป็นครบทั้งโลก โดยส่วนที่นอกเหนือจากประเทศไทย (ซึ่งเราใช้แผนที่ของ NuMAP) จะแสดงแผนที่โลกจากโครงการ OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)
 
รายละเอียด ดู http://map.longdo.com/
 
สำหรับนักพัฒนา: ท่านสามารถทดลองใช้แผนที่โลกนี้ได้โดยการระบุ map=epsg4326 ต่อท้ายเวลาที่ include JavaScript
 
2) แผนที่แบบภูมิประเทศ (Terrain Map)
 
Longdo Map ได้เพิ่มแผนที่โหมด ภูมิประเทศ (terrain) โดยใช้ข้อมูลภาพ Bluemarble Terrain จากโครงการ gelib
(http://www.gelib.com/terrain-maps.htm) ขอขอบคุณ Mr.Matt Fox ที่ให้ความอนุเคราะห์
 
รายละเอียด ดู http://terrain.longdo.com/
 
3) เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูล Mobile Probe ของ Longdo ถูกเลือกใช้โดย iTic
 
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ iTic ได้เลือกใช้เทคโนโลยีของ Longdo ซอฟต์แวร์ MM TrafPro (http://www.mm.co.th/mmtrafpro) ในการประมวลผลข้อมูลจราจรจากข้อมูลดิบที่ได้รับจาก sensor และ mobile probes มาเป็นข้อมูลเส้นสี แดง เหลือง เขียว และความเร็วในการเดินทาง ของช่วงถนนนั้นๆ
 
iTic เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจราจรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เดินทาง และลดปัญหาจราจร ข้อมูลที่เผยแพร่มีท้ั้งทางเว็บและทางคลื่นวิทยุ FM สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Car Navigator/GPS ติดรถยนต์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดู http://www.iticfoundation.org/
 
4) บริการเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับแผนที่ของ Longdo Map
 
Longdo Map มีให้บริการแผนที่ในเชิงพาณิชย์ เช่น
- Online Map API สำหรับฝังแผนที่เพื่อแสดงผลในเว็บไซต์ของท่านเอง
- จัดหา Map Server สำหรับใช้ภายในองค์กร ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้งานแผนที่
- รับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ และ GIS ทั้ง web, desktop และ mobile applications ด้วยเทคโนโลยีของ Longdo
- ปักหมุดร้านค้าหรือแสดงโลโก้ของธุรกิจของตนบนแผนที่
- ลงโฆษณาร้านค้าของตนในเว็บ Longdo Map
 
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mm.co.th/mmmap หรือ ติดต่อ marketing@mm.co.th
 
เงื่อนไขในการใช้งานแผนที่ต่างๆ (เช่นในเชิงพาณิชย์) ของแผนที่ใน Longdo Map รวมถึงแผนที่จาก OpenStreetMap หรือ gelib ข้างต้นสามารถดูได้ที่ http://map.longdo.com/terms
 
สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ !
 
ทีมงาน Longdo.COM
3 ม.ค. 2554