จดหมายข่าว Longdo.COM Newsletter 2553/1

สมาชิก Longdo.COM ทุกท่าน

***** สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ แด่ผู้ใช้ Longdo ทุกท่าน ******


เมล์นี้เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกจากเว็บ Longdo.COM ถึงผู้ใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ, ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้ครับ

1. ทักทาย
ก่อนอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามให้ทางเรา เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทุกความเห็นมีประโยชน์ ทางเราขอน้อมรับ เอาไปปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป

2. ตอบประเด็นความเห็็นยอดฮิตจากแบบสอบถามก่อนนะครับ
2.1 Longdo Map "หน้าต่างสำหรับแสดงแผนที่ น่าจะทำให้สามารถเปิดในโหมด Fullscreen ได้...", "เนื้อที่แผนที่น้อยเกินไป", ....

==> ทางเราจัดให้แล้วนะครับ ปุ่ม Full screen กดแ้ล้วแผนที่จะเต็มจอ ตามตัวอย่างในภาพ
Longdo Map Full Screen Button
2.2 Longdo Map บักในตอนกดปุ่มขวาบนพื้นแผนที่เพื่อพิมพ์แผนที่แล้วสถานที่ไม่ขึ้น

==> แก้ไขแล้วนะครับ
Longdo Map Print Feature

2.3 Longdo Dict "อยากให้มีตัวอย่างการใช้คำภาษาอังกฤษในประโยค", ...

==> จัดให้แล้วนะครับ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ จะแสดงด้วยพื้นสีเหลือง ตามตัวอย่างในภาพครับ

Longdo Dict Sample Sentences

3. แนะนำบริการและ feature ใหม่ๆ

3.1 Longdo Traffic เพิ่ม feature ใหม่ "ดัชนีรถติด Longdo" ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสภาพความติดขัดของท้องถนนในภาพรวมของ กทม. และปริมณฑล ณ เวลาหนึ่งๆ แบบง่ายๆ โดยใช้ตัวเลข 0-10 ในการแสดงผล (ค่าที่มาก หมายถึง ติดขัดมาก, 0 = รถไม่ติดเลย, 10 = รถติดทุกถนน) เพื่อให้ง่ายและเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยค่าดัชนีนี้จะคำนวณทุกๆ 5 นาที โดยใช้ข้อมูลสภาพจราจรจากแหล่งต่างๆ สามารถดูหน้าดัชนีรถติดนี้ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ http://traffic.longdo.com ตามภาพครับ รายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึง TOP 5 ถนนที่รถติดที่สุดในปี 2553 ดูได้ที่ http://traffic.longdo.com/trafficindex

Traffic Index at Longdo Traffic

3.2 ตามกระแส Web 2.0 Longdo.COM มีหน้าใน facebook, twitter และ Youtube แล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครเป็น fan หรือ ติดตามได้ที่
http://www.facebook.com/longdocom, http://twitter.com/longdocom, และ http://www.youtube.com/longdocom
4. ข่าวประชาสัมพันธ์
4.1 งาน WebPresso (จิบกาแฟคนทำเว็บ) หัวข้อ "Location-based service ต่อยอดความคิดสู่เว็บยุคใหม่" โดย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, ต่อยอดความคิดด้าน Location-based Service (LBS) โดยมีวิทยากรจาก pg.in.th, TaRAD.COM, และ Longdo วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 13.00 - 17.00 น. นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย จามจุรีสแควร์ ชั้น 2 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.webmaster.or.th/project/jibcafe/coffee-chat-bangkok-january-2010

สวัสดีครับ/ค่ะ และพบกันใหม่ในฉบับต่อไป
ทีมงาน Longdo.COM
18 ม.ค. 2553

หมายเหตุ: ท่านได้รับอีเมล์ฉบับนี้เนื่องจากท่านได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Longdo.COM หากท่านไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าว สามารถเข้าไปที่ http://www.longdo.com/ เพื่อแก้ไขการตั้งค่าในส่วนของ My account / Edit / Privacy โดยเลือกช่อง "" หรือ ติดต่อทางเมลมาที่ webmaster at longdo.com